Linkit

Linkit

JÄRJESTÖT

Elintarviketeollisuusliitto

Elintarviketieteiden Seura

Kotimaiset Kasvikset ry

Kotitalousopettajien liitto

Maa- ja kotitalousnaisten keskus

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

Marttaliitto

ProAgria Keskusten liitto

Puutarhaliitto

Ravitsemusterapeuttien yhdistys

Suomen Latu

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Luontoyrittäjyysverkosto

Suomen 4H-liitto

Suomen Ruokatieto ry

Suomen Sydänliitto


RAVINTO JA TERVEYS

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Ravitsemussuositukset


SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Terveyskirjasto

Tohtori.fi


YLIOPISTOT

Aalto yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopisto

Turun yliopisto


VIRASTOT JA LAITOKSET

Elintarviketurvallisuusvirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuluttajatutkimuskeskus

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Luke - Luonnonvarakeskus

Metsähallitus

Työtehoseura

VTT


MINISTERIÖT


Työ- ja elinkeinoministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Ympäristöministeriö


OPETUS, KEHITTÄMINEN JA TIETOPALVELU

EDUFI oppimateriaalit

Fineli-Elintarvikkeiden koostumustietopankki

Food for Life

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä


ELINTARVIKEALAN TOIMIJOITA

Oulun yliopisto, Biotekniikan laboratorio

Futuria Oy

Foodwest Oy

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

Kuopio Innovation Oy

Ruokacentria, PK-elintarvikeala Keski-Suomessa

Makery Baking better business


VIRTUAALIKIRJASTOT

PubMed, Lääketieteen artikkelihaku

The www Virtual Library

Project Gutenberg

E-thesis - Helsingin yliopiston verkkojulkaisut